logo

Přihlášení

Aplikaci je možné stáhnout z Google Play.

Přihlášením souhlasíte s podmínkami používání Aplikace Mobiab Dieta, webový portál a její součásti (dále jen Aplikace) běží v testovacím provozu. Autor poskytuje Aplikaci 'tak jak je' a činí tak bez poskytování záruk jakéhokoliv druhu. Autor nepřijímá odpovědnost za platnost, či úplnost jakýchkoliv dat obsažených v Aplikaci, nebo za následky vyplývající z jejího použití. Autor nebude odpovědný za škody, či jiné nároky a požadavky vyplývající v důsledku použití této Aplikace. Osobní údaje Uživatele zadané při registraci považujeme za přísně důverné a budou použity pouze v nezbytné míře pro fungování Aplikace. Veškerá data, která uživatel pomocí Aplikace zadá mohou být anonymizována a použita k výzkumných účelům a dalšímu vylepšování Aplikace. Uživatel souhlasí s tím, že může být Aplikací kontaktován prostřednictví emailu uvedeného při registraci. Tyto podmínky nabývají platnosti okamžitě a mohou být kdykoliv změněny. Používáním Aplikace Uživatel souhlasí s výše uvedenými podmínkami.